Anna Pia Åhslund

- kulturjournalist & författare


 


Böcker jag har översatt:

Kvinnor löser problem – av Hogie Wyckoff, Korpen, 1979.

Att vara kvinna – red. Connie Zweig, utgiven av Centrum för Jungiansk Psykologi, 1993.

Frånvarande fäder, förlorade söner – av Guy Corneau, CJP, 1995.

Elden som renar – om en barndom under nazitiden – av Sigrid McPherson, CJP, 1998.

Gå vidare – roman av Anna Maxted, bokförlaget Forum, 2001.

Fem böcker, psykologi och skönlitteratur, har jag översatt från engelska till svenska. Min senaste översättning var en Londonroman av Anna Maxted, "Gå vidare", utgiven för första gången av Forum 2001, andra gången av Månpocket 2003. Tredje gången gillt blev det år 2012 då förlaget Fenix gav ut den på nytt. Se http://www.bonnierforlagen.se/Katalog/Fenix/Romantik/Ga-vidare/